خوشبختی از آن من میشود

همیشه بهترین ها برای بهترین هاست وقتی که رفتی یعنی بهترین نبودی

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
آذر 93
1 پست